Ben je zwanger van je eerste kindje? Proficiat! De Belgische overheid helpt je graag een handje tijdens de opvoeding door per kind maandelijks een toeslag te geven. Weet je niet goed hoe je die toeslag moet aanvragen en hoe kinderbijslag precies werkt? In dit artikel lees je er alles over.

Wat is kinderbijslag?

De kinderbijslag noemen we sinds januari 2019 het Groeipakket. De naam is misschien veranderd, maar de inhoud is nog steeds dezelfde. Enerzijds heb je bij de geboorte recht op een eenmalige toeslag. Dat noemen we het Startbedrag, of kraamgeld, en bedraagt 1.190,68​​​​​​​ euro. Dit bedrag wordt ook geïndexeerd. Ook in geval van adoptie heb je recht op deze toeslag. Anderzijds heb je – naast de eenmalige toeslag – op maandelijkse basis en per kind recht op het Groeipakket tot hij of zij 18 jaar is. Als je kind ouder dan 18 is, maar studeert aan een hogeschool of universiteit, krijgt het bijvoorbeeld wel nog kinderbijslag. Ook het Groeipakket is een vast bedrag van 173,20 euro per maand voor elk kind geboren vanaf 1 januari 2019. Kinderen die ouder zijn vallen nog onder het oude kinderbijslagsysteem en vastgelegde toelagen. Wil je het exacte bedrag weten voor je kind, dan kan je dat makkelijk online berekenen.

Goed om te weten: ook het Groeipakket wordt jaarlijks geïndexeerd. Daarnaast bestaat er ook zoiets als de sociale toeslag voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Specifiek betekent dit dat het gezinsinkomen niet hoger mag zijn dan 34.526,91 euro om recht te hebben op deze sociale toeslag. De precieze toeslag hangt af van het bruto belastbaar inkomen van het gezin en de gezinssamenstelling én elk jaar opnieuw wordt bekeken of een gezin nog recht heeft op deze toeslag. 

Wie krijg de kinderbijslag?

Sinds de komst van het Groeipakket zijn beide ouders begunstigde. Dat betekent dat ze onderling moeten overeenkomen op welke rekening het Groeipakket wordt uitbetaald. Komen de ouders niet overeen – bijvoorbeeld omdat ze apart wonen – dan wordt het geld op het rekeningnummer van de jongste ouder gestort.

Kinderbijslag aanvragen

Kinderbijslag aanvragen doe je bij een van de vijf Vlaamse uitbetalers. Eenmaal je het Startbedrag hebt aangevraagd, wordt het Groeipakket ook automatisch uitbetaald. Om een Startbedrag aan te vragen, heb je enkel je identiteitskaart en het zwangerschapsattest van de gynaecoloog nodig. Online gebeurt deze aanvraag snel en makkelijk.

Ook interessant